Lög Sjálfstæðisfélags Kópavogs

I. kafli.

Nafn og tilgangur

1.gr.

Félagið heitir Sjálfstæðisfélag Kópavogs og er allmennt félag sjálfstæðisfólks í samkvæmt skipulagsreglum Sjálfstæðisflokksins.

2.gr.

Markmið félagsins er að styðja Sjálfstæðisflokkinn, jafnt í Kópavogi sem annars staðar, og vinna stefnumálum hans brautargengi.

II. kafli.

Meðlimir

3.gr.

Félagar geta allir Kópavogsbúar orðið sem hafa náð 16 ára aldri og eru ekki flokksbundnir annars staðar.

4.gr.

Hver sem óskar inngöngu í félagið, skal senda skriflega umsókn til stjórnar þess eða skrá sig rafrænt á þar til gerðu formi á vef flokksins.

5.gr.

Einungis fullgildir meðlimir Sjálfstæðisfélagins í Kópavogi sem greitt hafa félagsgjöld geta valist til trúnaðarstarfa í stjórnir, ráð, nefndir, fulltrúaráð flokksins, eiga rétt á setu á landsfundi og að gegna öðrum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn.

6.gr.

Stjórnin getur vikið úr félaginu hverjum þeim, sem að áliti hennar brýtur lög félagsins eða vinnur gegn stefnu þess, en skjóta má ákvörðun stjórnarinnar til félagsfundar. Til samþykktar slíkri brottvikningu þarf a.m.k. 2/3 greiddra atkvæða.

III. kafli.

Stjórn félagsins og starfsemi.

7.gr.

Málefni félagsins annast stjórn, félagsfundir og nefndir þær sem stjórnin kýs sér til aðstoðar.

8.gr.

Stjórn félagsins skipa 7 félagar. Formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari og 3 meðstjórnendur. Stjórnin skal kosin þannig: Fyrst skal kjósa formann, síðan skulu hinir sex stjórnarmenn kosnir samtímis. Því næst skulu kosnir þrír varastjórnendur á sama hátt.Loks skal kjósa tvo endurskoðendur. Stjórnin skiptir með sér verkum. Kjörtímabil stjórnar er á milli funda.

9.gr.

Aðalfund félagsins skal halda eigi síðar en í febrúar ár hvert. Til hans skal boðað með minnst sjö daga fyrirvara.

Verkefni aðalfundar eru:

a. Stjórn félagsins gefur skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
b. Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.
c. Ákvörðun árgjalds.
d. Lagabreytingar.
e. Kosning formanns, stjórnar og endurskoðenda skv. 7. gr.
f. Kosning fulltrúa í fulltrúaráð Sjálfstæðisfélaganna í Kópavogi.
g. Kosning fulltrúa í kjördæmisráð Reykjaneskjörsæmis.
h. Önnur mál

10.gr.

Aðrir fundir skulu haldnir svo oft sem þurfa þykir og skal stjórn félagsins kappkosta að rækja að öðru leyti hvers konar starfsemi, sem eflir félagið og styrkir málstað þess.

Fund skal halda ef minnst 20 félagsmenn krefjast þess skriflega til stjórnarinnar. Fundi félagsins skal boða eins vel og kostur er á.

IV. kafli.

Árgjald og reikningstímabil

11.gr.

Árgjald félagsmanna skal ákveðið á aðalfundi ár hvert vegna komandi árs. Innheimta félagsgjalda skal vera hafin eigi síðar en 1. apríl ár hvert.

12.gr.

Reikningstímabil félagsins er frá 1. janúar til 31. desember.

V. kafli.

Lagabreytingar, gildistaka o. fl.

13.gr.

Lög þessi eru samin með hliðsjón af IX. Kafla skipulagsreglna Sjálfstæðisflokksins og gilda ákvæði þess kafla um Sjálfstæðisfélag Kópavogs eftir því sem við á.

14.gr.

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf a.m.k. 2/3 atkvæða fundarmanna til að breytingin nái fram að ganga, enda hafi lagabreytinga verið getið í fundarboði.

15.gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Vogar, desember 2019

Skoða nánar

Fylgstu með á Facebook

Fylgstu með á Facebook – Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi er með virka Facebook síðu!

Skoða nánar

Stefnuskrá 2018 – 2022

Kynntu þér stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins

Skoða nánar

Ganga í flokkinn

Með því að smella hér getur þú skráð þig í Sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi.

Skoða nánar